Čtenářský deník, maturitní otázky a jiná verbež

 

Home

Čtenářský deník

Maturitní otázky

Jiné materiály

Odkazy

Guestbook

E-mail

 

Píseň o Rolandovi – La Chanson de Roland – The Song of Roland – 11. – 12. století

 

Karel Veliký již sedm let válčí ve Španělsku se Saracény. K úplnému vítězství mu však ještě zbývá dobýt pevnost Zaragozu, kde sídlí muslimský král Marsilius. Saráceni vidí, že v poli se s Karlem měřit nemohou a rozhodnou se udržet si zemi lstí. Předstírají, že se chystají podvolit francké vládě a přijmout křesťanství, jen aby přiměli Karla odjet domů a rozpustit armádu.

Karel tuší zradu, nicméně se rozhodne do Zaragozy vyslat svého posla. Nechce však pověřit tímto úkolem nikoho ze svých nejbližších rytířů, neboť již dříve nechal Marsilius posly popravit. Roland, králova pravá ruka, Marsiliovi nevěří a nabídne se sám, Karel však odmítne riskovat jeho život. Roland tedy navrhne na tuto práci svého otčíma Ganelona. Ten Rolanda nemá zrovna v lásce a myslí si, že se jej takto snaží zbavit, což ještě přiživí jeho nenávist.

Ganelon přednese Marsiliovi královy požadavky a málem kvůli tomu přijde o život. Marsilius si však nakonec uvědomí, že Ganelon udělá cokoliv, aby se pomstil Rolandovi, a dohodne se s ním na zrádném plánu. Ganelon přesvědčí Karla, že saracénské sliby jsou míněny vážně, a Karel se i s vojskem vrací do Francie. Ganelon navíc zařídí, aby Roland vedl zadní voj. Správně totiž tuší, že Rolandovi jeho hrdost nedovolí zavolat Karla o pomoc, a věří, že bez svých nejbližších rytířů již Karel nebude chtít pokračovat v tažení.

Marsilius napadne zadní voj a Roland boj přijme. Neméně ctnostný, ovšem mnohem moudřejší rytíř Olivier mu radí, aby zatroubil na svůj roh Olifant a přivolal Karla zpět, Roland však odmítá. Ačkoliv čelí nezměrné přesile, vrhá se znovu a znovu do boje. Když však vidí, že z jeho vojska již téměř nic nezbývá, uvědomí si svou bláhovost a na Olifant zatroubí – ne proto, že by ještě doufal v záchranu, ale aby Karel pomstil jejich smrt. Zaduje však příliš silně a praskne mu tepna na spánku. Pokračuje však v boji tak zuřivě, že se Španělé rozprchnou. Ač v boji nezraněn, záhy brzy umírá.

Karel Veliký se vrací a nachází Rolandovu mrtvolu. Rozpráší Marsiliovo vojsko, vzápětí se však ve Španělsku vylodí obrovská armáda emíra Baliganta. Karel však poráží i jeho a vrací se na své sídlo do Cách, aby potrestal zrádce Ganelona.

 

„Píseň o Rolandovi“ je jedna z nejstarších památek starofrancouzské literatury, skutečnými událostmi se však inspirovala jen velmi volně. Každá z postav představuje určitý morální postoj a v průběhu děje se již nevyvíjí. Nicméně to vlastně ani nevadí, hrdinskou atmosféru to naopak ještě posiluje.

„Píseň o Rolandovi“ je krásná, hrdinská a monumentální, ale nesmí se u ní moc myslet. Příběh totiž obsahuje řadu nelogičností a nedomyšleností. Příjemné je, že vyprávění je srozumitelné a až na popisy zbroje jednotlivých postav také svižné. Bohužel druhá část, ve které Karel poráží Baliganta, je nudná až schematická, postrádá napětí i stylovost části první.