Čtenářský deník, maturitní otázky a jiná verbež

 

Home

Čtenářský deník

Maturitní otázky

Jiné materiály

Odkazy

Guestbook

E-mail

 

Referáty ze semináře z chemie:

1. Chemie jako věda

3. Atom

4. Periodická soustava prvků

5. Chemické vazby

6. Termochemie, reakční kinetika

7. Redox děje

8. Protolytické děje

9. Prvky VII. a VIII. skupiny

10. Prvky VI. skupiny

11. Prvky V. skupiny

12. Prvky IV. skupiny

13. Prvky III. skupiny

14. Prvky I. a II. skupiny

15. Přechodné prvky

17. Acyklické uhlovodíky

18. Aromatické uhlovodíky

19. Dusíkaté deriváty

21. Karbonyly

23. Syntetické makromolekuly

24. Heterocykly, alkaloidy

25. Lipidy

26. + 27. Sacharidy

28. Nukleové kyseliny

29. Bílkoviny

30. Vitaminy, hormony, enzymy

 

 

Provizorní osnova

Pojmy k maturitě

Zpracované pojmy k maturitě

Bártovy příklady